Český Blog

Originální české články a novinky

Autor czbrand Čas vložení Bře - 21 - 2021

Automatizace.

 

Jak to tak bývá, pro začátek je potřeba si pojem AUTOMATIZACE vydefinovat, neboť když slyšíme “automatizace”, každý si představí něco jiného.
Automatizace – to je přenesení některých funkcí na počítač, resp.počítačový program (chcete-li: software). A bez ohledu na to, kolik funkcí předáváte počítači – jednu nebo desítky či stovky – je to automatizace.
Většinu dokumentů dnes nepíšeme na psacím stroji, čísla nesčítáme ručně ve sloupcích. Pro většinu lidí se již stalo samozřejmostí vytváření dokumentů ve Wordu či podobném textovém editoru nebo sestavování grafů v Excelu nebo obdobném tabulkovém editoru. Můžeme konstatovat, že v tomto smyslu již byla automatizace do určité míry provedena.
Potřeba zautomatizovat jakýkoliv proces vzniká tehdy, pokud je tento proces pracný a doba jeho realizace se stává nevyhovující. Pro to, aby byl vytvořen jakýkoliv systém automatizace, je nutné vynaložit určité úsilí. Úsilí nejen finanční, ale i lidské. Přičemž toto úsilí často nevynakládá ten, jehož práce bude automatizována, ale někdo jiný. Ne všichni manažeři chápou, že automatizace vyžaduje veliké úsilí i od něj osobně. Především v tom, že je potřeba nasměrovávat svoje lidi. Dokonce bych řekl, že je lidi potřeba nejen správně nasměrovávat, ale většinou je přesvědčovat o nutnosti automatizace. Vysvětlovat jim, že automatizace mj.odstraní z jejich povinností část rutinní práce, kterou bude dělat počítač, čímž bude možné využít jejich drahocenný čas na realizaci úkolů, které jsou pro firmu potřebné.
Jako příklad si vezmeme obchodní zástupce. Každý z nich má buď svůj diář nebo notebook, kde jsou zapsáni klienti a s nimi spojená agenda a nic jiného nepotřebují. To, že část „jejich“ informací můžou využívat i jiní spolupracovníci firmy buď nevědí anebo většinou spíš vědět nechtějí, neboť jí považují za informaci, „na které je potřeba sedět“.
Automatizaci by proto měl chtít a prosazovat především šéf – majitel či ředitel firmy, vedoucí oddělení, divize, hospodářského střediska,… Kdo jiný, jestli ne boss, má zájem na zvýšení produktivity, efektivity a zisku?! Obchodní zástupci či jiní vykonavatelé? Ve většině případů vykonavatelé nejsou zrovna moc nakloněni jakékoliv automatizaci. Jak se říká – zvyk je železná košile. Pracují v zajetých kolejích a nechtějí nic měnit. A asi to tak má být. Automatizace (mj. automatizace obchodního oddělení) je úkol především vedení.
Vedení musí chápat, že automatizace, znamenající to, že obchoďáci používají počítače, je v dnešní době již jaksi málo a že nebude mít velký kladný efekt na firmu jako celek. Je pravda, že noťasy, které jeho podřízení používají, jim zlehčí rutinní procesy, ale co tím získá firma jako celek? Co tito lidé dělají v pracovní době, nakolik efektivně pomáhají rozvíjet podnikání? Kdo ze zaměstnanců bude myslet na procesy, které probíhají v jiných divizích? Koho napadne, že by jeho kolegové z vedlejší místnosti mohli využít část „jeho“ informace ku prospěchu firmy? A kdo z „rozumně uvažujících“ lidí bude do počítačového programu vkládat funkce, podle kterých bude moci šéf kontrolovat jeho práci? Nikdo!
A proto hlavní v automatizaci je boss – šéf, vedoucí, ředitel, jednatel, majitel. Zkrátka ten, který má o automatizaci zájem. Ten, který bude mít z automatizace práce svých podřízených dividendy.

Categories: Počítače, Služby