Český Blog

Originální české články a novinky

Autor Katerinka Čas vložení Čer - 26 - 2020

Outsourcing IT na vzestupu. Kdy se chystáte Vy?

 

Ekonomická krize vedle nesporných negativ přinesla i jednu příznivou novinku – firmy jsou tlačeny k minimalizaci nákladů, které nevedou přímo ke generování zisku. Nejčastěji se jedná o služby facility managementu, ale dnes si povíme o další outsourcingové službě, která v poslední době zaznamenala významný růst – outsourcingu IT.

IT ve vlastní režii se prodraží

Nezdá se to, ale náklady spojené s provozováním IT technologií jsou z největší části tvořeny výplatami specializovaných zaměstnanců, teprve potom jsou náklady na nákup licencí software nebo samotných zařízení. Firmy, které si toto uvědomují, přecházejí se svými požadavky na správu IT k poskytovatelům outsourcingu. Odhaduje se, že téměř 25% českých společností uvažuje o přechodu na outsourcing IT v horizontu dvou let, především kvůli úspoře nákladů a efektivní změně struktury firem.

České společnosti většinou jen udržují IT v chodu

Průzkum společnosti Ness Technologies, do kterého se aktivně zapojilo přes 150 firem z první tisícovky (podle obratu) a další čísla jsou znepokojivá: více než 70% nákladů společnosti vynakládají na pouhé udržování svého IT v chodu a tedy pouze 30% nákladů na IT je spojeno s investicemi do růstu společnosti a jejího rozvoje. Toto je možné díky outsourcingu IT výrazně změnit a nejen tak ušetřit, ale především si uvolnit ruce k inovacím. Není divu, že téměř 35% společností uvažuje po kladné zkušenosti s outsourcingem IT na podobné svěření odpovědnosti i v dalších oblastech své činnosti.

Outsourcing IT nejen uvolní ruce, ale…

Outsourcing IT zahrnuje nejen instalaci a konfiguraci počítačových stanic, serverů, periferií a sítí, ale také správu sítě, pravidelné zálohování dat a především aktualizaci software a nepřetržitý servis. Nedochází tak k zastarání IT řešení, které jinak hrozí velké části českých firem s nedostatečnými rozvojovými náklady.

 

Categories: Počítače